Kindercentrum Ducky Duck

Kindercentrum Ducky Duck is al sinds 1994 een begrip in Zandvoort en is van een klein kinderdagverblijf uitgegroeid tot een kindercentrum in een multifunctioneel gebouw, waarin ook twee basisscholen en de bibliotheek gehuisvest zijn.

Kindercentrum Ducky Duck biedt verschillende soorten kinderopvang.

Het kinderdagverblijf Ducky Duck heeft 4 verticale groepen en de buitenschoolse opvang Duck Club heeft 5 leeftijdsgerelateerde groepen en Duck Sport 1 groep. Alle vormen van opvang vallen onder de Wet Kinderopvang. Dit houdt in dat ouders hiervoor kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Kijk voor meer specifieke informatie hierover bij de opvangsoort naar keuze.

Onze peuterspeelzaal Rakker is ook onderdeel van het kindercentrum. In deze groep kunnen maximaal 16 kinderen vanaf 2,5 jaar komen spelen.

De tussenschoolse opvang die wij bieden. Deze vorm van opvang, dat op de scholen zelf wordt geörganiseerd, valt niet onder de Wet Kinderopvang.

Kindercentrum Ducky Duck is 52 weken per jaar van 7:00 tot 19:00 uur open.

Kindercentrum organiseert de tussenschoolse opvang op de Mariaschool en de Hannie Schaftschool in Zandvoort.

De tussenschoolse opvang werkt met een door Kindercentrum Ducky Duck aangestelde gediplomeerde coördinator en vrijwilligers. Met deze manier van werken proberen de scholen en Kindercentrum Ducky Duck de tussenschoolse opvang zo goedkoop mogenlijk te houden, zonder dat dit direct ten koste gaat van de kwaliteit.

Heeft u interesse om als vrijwilliger op één van de scholen mee te helpen, neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier.